Contact Us

  • ZHEJIANG HUANGYAN JINNUO MOULD CO.,LTD.
  • Add: No.13 Maofeng Street, West Industry Zone, Huangyan, Taizhou, Zhejiang, China.
  • Tel: 0086-576-84352158
  • Fax: 0086-576-84357158
  • E-mail: info@jnmould.com
  • Web: www.jnmould.com

Leave a Reply